Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musikaalisuutta tai musiikillisia taitoja.

Mihin musiikkiterapiaa käytetään?

  • kommunikaatiohäiriöissä
  • neurologisissa ongelmissa
  • eri vammaisryhmillä
  • aivohalvauskuntoutuksissa
  • psyykkisten ongelmien hoidossa
  • kriisi- ja traumaterapiahoidossa
  • työuupumuksessa
  • stressiperäisten ongelmien hoidossa
  • kivun lievityksessä
  • päihde- ja riippuvuusongelmissa
Musiikkiterapia mahdollistaa yhteyden rakentamisen ja vuorovaikutuksen luontevasti musiikin kautta. Musiikista itsestään tulee yhteinen kieli. Näin silloinkin, kun sanat ovat syystä tai toisesta hukassa. Musiikin kautta voi myös usein helpommin alkaa kuulla ja tunnistaa omia tunteitaan. Se luo tarpeellista turvaa ja etäisyyttä, joka helpottaa kipeiden kokemusten läpikäyntiä usein myös sanallisesti. Musiikillinen toiminta harjoituttaa mielekkäällä tavalla myös mm. motorisia taitoja. Musiikki aktivoi, rauhoittaa, palkitsee, antaa onnistumisen ja mielihyvän elämyksiä.
Musiikkiterapian toimintamenetelmät ovat luovia ja niitä sovelletaan asiakaskohtaisesti ja yksilöllinen lähtötilanne huomioiden. Tapaaminen voi sisältää mm. soittamista, laulamista, omien laulujen tekemistä, improvisointia, musiikin kuuntelua, kuunteluun yhdistettyä mielikuvatyöskentelyä, kirjoittamista, maalaamista, fysioakustista hoitoa ja mahdollisuuksien mukaan myös keskustelua. Tapaamiset toteutetaan Sävelavaimen toimipisteissä tai myös mahdollisesti koti- tai koulukäynteinä.
Musiikkiterapiaa käytetään muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena hoitomuotona. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (alle 65 -vuotiaat) ja kuntoutuspsykoterapiana (16-25 -vuotiaat). Lue lisää Kelan korvaamasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta tästä ja kuntoutuspsykoterapiasta tästä. Musiikkiterapeuttien antaman hoidon ja kuntoutuksen laatua tukee säännöllinen työnohjaus.
Lisätietoa hausta Kelan korvaamaan musiikkiterapiaan löydät Kelan sivuilta: Näin haet vaativaan lääkinnällisestä kuntoutukseen ja Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa
Lue lisää: